Перелік нормативних документів

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Радомишльський дошкільний навчальний заклад №7 «Дзвіночок» організовує освітню роботу в 2017-2018 навчальному році згідно:

Законів України

«Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;

«Про дошкільну освіту» від 01.07.2001 № 2628-ІІІ;

«Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей

доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

від 23.05.2017 № 2053-VIII;

Указів Президента України

«Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на

2016-2020 роки» від 13.10.2015 №580;

«Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на

період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя –

здорова нація» від 09.02.2016 №42 – 2016;

Постанови кабінету міністрів України

«Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

від 12.03. 2003 № 305;

Розпорядження кабінету міністрів України

«Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на

період до 2029 року» від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

Забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти регламентується відповідними нормативно-правовими актами:

Лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 Інструктивно-методичні

рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних

закладах у 2017/2018 навчальному році»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

1. Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)

2. Закон України «Про освіту» (від 26.04.2001 №2402-111)

3. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 №2402-111)

4. Закон України «Про дошкільну освіту» (Указ Президента України від 01.07.2001 №2628-111)

5. Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011)

6. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306)

7. Статут дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти науки України від 24.04.2003 №257)

8. Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН «Про права дитини» на період до 2016 року» (від 05.03.2009 №1065-VI)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128) –

2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)

3. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)

4. Про організацію короткотривалого перебування дітей в дошкільних навчальних закладах (лист МОНмолодьспорту України від 29.07.2011 №1/9-577)

5. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583)

6. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510) –

7. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОНмолодьспорту України від 21.07.2011 №1/9-552)

8. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509)

9. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад.

( Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470)

10. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)

11. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667) ???

12. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)

13. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)

14. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)

15. Державна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.(Постанова Кабінету Міністрів України №629 від 11.04.2011р

16. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2016/2017 н.р. (Інструктивно-методичний лист МОН молоді та спорту України від 16.06.2016 №1/9-315)

17. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку. ( Лист МОН молоді та спорту України від 19.08.2011 №1/9-634)

18. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОН молоді та спорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)

19. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОН молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714)

20. Про затвердження гранично-допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ (лист МОН від 20.04.2015 №446)

21. Про організовану і самостійну діяльність дітей у ДНЗ (лист МОН від 26.07.2010 №1.4/18-3082)

22. Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі )лист МОН від 06.11.2015 №1/9-535)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО – МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України

3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»(авт..Білан О.І.,Возна Л.Л.,Максименко О.)

 4. Парціальні програми: «про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт..Лохвицька Л.В.)

5. «Казкова фізкультура», програма фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Авт.Єфименко М.М.)

6. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт..Березіна О.М., Гніровська О.З.)

7. «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього дошкільного віку (авт.. Борщ Р.М.,Самойлик Д.В.)

8. «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт..Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)

8. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.( Наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1.Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №626)

2. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)

3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496) ????

4. Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322 Санітарні норми і правила улаштування дошкільних навчальних закладів (1986 року)

5. Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів. ( Наказ МОНмолодьспорту України від 25.11.2011 №1365)

6. Про затвердження заходів МОЗУ та НАМНУ щодо виконання у2011р. Загальнодержавної програми «Нацональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.( Спільний наказМОНУ і НАМНУ від 11.08.2011 № 500/71)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ:

1. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)

2. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)

3. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)

4. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)

5. Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)

6. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V

7. Про виконання норм харчування в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ:

1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)

4. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486)

5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438)

6. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)

7. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ:

1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691)

2. Про затвердження положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ від 03.05.1997 №127)

4. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби (наказ МОНУ від 27.08.2000 №1/9-352)

5. Про стан проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012н.р. ( Лист МОНмолодьспорту від 22.07.2011 №1/9-562.)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ:

1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)

2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9–263)

3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522

4. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.

5. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОНмолодьспорту України від 26.04.2011 №398)

6. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОНмолодьспорту від 25.05.2011 №1/9-389)

7. Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. ( Наказ МОНмолодьспорту України від 14.06.2011 №574)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ:

1. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455)

2. Закон України «Про відпустки»

 3. Закон України «Про звернення громадян»

4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963)

5. Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)

6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58)

7. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. ( Лист МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)

8. Про внесення зміни до наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

1. Закон України «Про охорону праці» (від 21.11.2002)

 2. Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)

3. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616)

5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)

6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)

7. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)

8. Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)

Напишіть відгук