Права дитини

Метою роботи по правовому вихованню дошкільників в ДНЗ

 •  створення соціально-педагогічних умов організації життєдіяльності, які допомагають самореалізуватися; ознайомити дітей з правами людини, як основою соціалізації, підготовки до дорослого життя;
 • формування у дітей моральних уявлень про права людини, гуманістичне ставлення до навколишнього світу;
 • здійснення аналізу ситуацій з власного життя та пригод казкових персонажів щодо прав дитини;
 • заохочення дітей реалізовувати свої права в реальному житті, захищати себе, своїх друзів;
 • розвиток навичок правової поведінки тощо.

Принципи роботи з правового виховання дітей дошкільного віку

 • інтеграція різних видів дитячої діяльності;
 • активізація особистого досвіду дітей;
 • формування у дошкільників уміння активно застосовувати в практичному житті набуті знання;
 • враховувати дозування та співвідношення інформації до їх самостійної практичної діяльності на ігрових принципах;
 • цілеспрямоване використання народознавчого матеріалу та художніх творів;
 • поступове підведення дітей до самостійних висновків та узагальнень.

 

Форми, методи та прийоми роботи

 •  традиційні, комплексні та інтегровані заняття;
 • моделювання та проектування;
 • трудова діяльність та різні види ігор;
 • вирішення проблемних завдань та ситуацій;
 • спостереження та екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • тренінги;
 • виставки;
 • читання художньої літератури та бесіди за ними;
 • рольове програвання бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях;
 • вправи;
 • анкетування та діагностика;
 • обміркування та програвання заданих ситуацій тощо.

2

«Перш ніж дитина осмислить усю глибину тієї істини, що вона – громадянин своєї країни, і це покладає на неї великі обов’язки, вона має навчитись платити добром за добро,творити своїми силами щастя і радість іншим людям»

В.О.Сухомлинський

Права дитини згідно з Конвенцією

1. Всі діти рівні у правах.

2. Всі діти мають право на любов та піклування з боку батьків та держави.

3. Право на навчання.

4. Право на життя та медичне обслуговування

5. Право на гру, розваги, відпочинок

6. Право на інформацію

7. Право висловити власну думку (якщо це не загрожує безпеці держави або не порушує інших прав людей)

8. Дитина не повинна бути примушена до тяжкої праці.

9. Дитина не повинна бути скривджена та зневажені.

10. Дитина не повинна бути жертвою насильства та війни.

11. Право на якісне харчування

12. Діти, позбавлені сім’я, охороняються та опікуються державою.