Іноземна мова

Іноземна мова дедалі наполегливіше входить у наше життя, інтегруючи українське суспільство зі світовим культурним простором. А відтак, знання іноземної мови стає потребою часу, необхідним компонентом освіченості сучасної людини. 
Потрібна іноземна мова і нашим дітям. Звісно, не всі вони читатимуть в оригіналі Шекспіра, Гейне, Дюма чи навчатимуться за кордоном, проте майже кожен із них слухатиме іноземну музику, дивитиметься фільми, «подорожуватиме» Інтернетом, спілкуватиметься з іноземцями. Знання мови стане в пригоді.
 
Вивчення англійської мови не лише розвине індивідуальні мовленнєві здібності дітей, а й створить передумови для оволодіння в подальшому іншими мовами, виховає толерантне ставлення до носіїв інших культур. Крім того, навчання іноземної мови є засобом соціалізації дитини.
 
Коли і як треба починати навчання дітей іноземної мови? Відповідь така: якомога раніше.
 
Дошкільний вік особливо сприятливий для вивчення іноземної мови: діти цього віку відрізняються особливою чутливістю до мовленнєвих явищ, у них з’являється інтерес до пізнання свого мовного досвіду, секретів мови. Вони легко і досконало запам’ятовують невеликий за об’ємом мовленнєвий матеріал і добре його озвучують, з віком ці сприятливі фактори втрачають свою силу.

Ігри мета яких- навчити вимови звуків англійської мови на початковому етапі:

“A LITTLE DOG “

Завдання: засвоєння артикуляції звука [w]
Засоби навчання та обладнання: магнітофонний запис вірша та м’яка іграшка – песик
Організація та проведення гри.
Після того, як діти прослухають вірш та його переклад,їм пропонують зіграти роль маленького покинутого песика. Малята вимовляють слова Wow – Wow – Wow!, прицьому слід пояснити, яким має бути положення артикуляційного апарата під час вимовляння цього звука, решту тексту вірша читає вихователь: 

There’s nise little dog
But nobody takes him.
” Wow – Wow – Wow!”
Nobody takes him.
There’s nise little dog
I want to take him.
” Wow – Wow – Wow!”
I want to take him.

Діти часто плутають звуки [w] та [v]. Тому слід відразу приділити особливу увагу їх правильній вимові.

“THE PLANE”

Завдання: оволодіння навичками вимови звука [v]
Засоби навчання та обладнання: магнітофонний запис вірша та іграшковий літак.
Організація та проведення гри. Вихователь демонструє артикуляцію звука [v] і пропонує потренуватися в його вимові та вивчити віршика про літачок. Потім ознайомлює дітей зі змістом вірша використовуючи при цьому іграшку. Після цього звучить магнітофонний запис вірша; вихователь дублює звучання магнітофона та показує, як літає літачок, а діти вчаться вимовляти звук.

THE PLANE

The plane is traveling up in the sky
Vvv-vvv-vvv,
Moving so fast. and ever so high
Vvv-vvv-vvv,
Over the land, over the sea,
Vvv-vvv-vvv,
Bat we always come back in the time for tea
Vvv-vvv-vvv.

Тепер можна запропонувати дітям потренуватися розрізняти звуки звуки [w] та [v], звертаючи увагу на відмінність у вимові цих звуків кожним з них.
Широко використовують на заняттях з іноземної мови дидактичні ігри, що є загальновизнаною формою розумового розвитку дошкільнят. Особливо популярні різноманітні види лото. Ця гра дає змогу варіювати навчальний матеріал та сприяє швидкому засвоєнню лексичних одиниць. Дитина поступово переходить від наочно-дійового способу засвоєння лексики до словниково-образного. Гра в лото має стати невід’ємним компонентом навчального процесу, слугуючи поступовому накопиченню дітьми словниковому запасу та їх усебічному розвитку.

” THE JUNGLER”

Завдання: навчити вживати в мовленні структури типу What kind of box is this? Та прикметників big, small, long ,shot ,round ,sguare thin у структурах типу This ( that) is a … box
Засоби навчання та обладнання: набори предметів різної величини та форми, можна використати малюнки.
Організація та проведення гри. На столі у вихователя стоїть прикритий хусткою кошик з предметами різної величини та форми, назви яких відомі дітям. Хтось з них виконуватиме роль фокусника, який дістає з кошика предмет будь-якої форми і , ховаючи його під хусткою, запитує дітей: ” What kind of box is this?. Учасники гри повинні якомога швидше правильно відповісти, пропонуючи свої варіанти: ” This is a big ( small long short round ) box. Якщо величину предмета вказано неправильно, то фокусник каже : “That`s wrong! This is small box “
Якщо форму трьох предметів вгадано правильно, то роль фокусника починає виконувати інший, і гра триває. Ця гра потребує напруженої уваги з боку дітей, бажання бути фокусником примушує їх бути уважним.
“ABSENT – MINDED MAN”
Завдання: навчити діалогічного мовлення, побцудованого на виправленні помилкових тверджень.
Засоби навчання та обладнання: магнітна дошка, малюнки чи предмети, що ілюструють вивчену лексику.
Організація та проведення гри.
На магнітній дошці закріплюють малюнки, що ілюструють вивчену лексику. Вихователь пояснює дітям, хто такий Absent- minded Man, головний персонаж гри. Можна нагадати кілька епізодів з усім відомого вірша про неуважного чоловіка та пояснити, що в грі він все робитиме і говоритиме навпаки, а ми будемо виправляти помилки. Той з гравців, кому дістанеться ця роль, неправильно описуватиме предмет, його якості, приналежність, а інші діти спочатку індивідуально, а потім на знак вихователя хором повинні виправляти його, Матимемо приблизно такий діалог:

– That`s a dress.
– That isn`t a dress. That`s a hat.
– This is a red hat. This isn`t a red hat. It`s a black hat.
– That`s Ann`s picture. That is our teacher`s picture.